Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цалин ба гүйцэтгэлийн үнэлгээний харьцуулсан судалгаа

Э.Бат-Амгалан

Цалин ба гүйцэтгэлийн үнэлгээний харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Аливаа үнэлж урамшуулагдаагүй идэвх зүтгэл, ажлын амжилт, үндэслэл муутай тогтоосон цалин, эзнээ олоогүй шагнал урамшууллал, идэвхгүй ажлын гүйцэтгэл аль аль нь байгууллагад сөрөг үр дагаваруудыг авчирдаг. Иймд аль алиных нь сонирхлыг илэрхийлж чадах цалин ба ажлын гүйцэтгэлийн системийг оновчтой бүрдүүлэх явдал нэн чухал.

Ажлыг гүйцэтгэл болон цалингийн хамааралыг судлан тодорхойлох зорилготой

# ажлын гүйцэтгэл# цалин хөлс