Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цалин болон орлого инфляцид үзүүлэх нөлөө

Б.Лхагвасүрэн

Цалин болон орлого инфляцид үзүүлэх нөлөө

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны үндсэн зорилго нь Монгол улсын эдийн засаг дахь цалин болон орлого инфляцид хэрхэн нөлөөлдөг болох мөн бие биенийхээ шалтгаан болдог эсэхийг эмпирик байдлаар шалгах, урт болон богино хугацааны харилцан нөлөөллийн мэдрэмжийг тодорхойлоход оршино.

# цалин хөлс# орлого зарлага# инфляци