Хямралаас ангид байх төлбөр тооцооны сувгийн боломж

Г.Бөридэм

Хямралаас ангид байх төлбөр тооцооны сувгийн боломж

Гишүүнчлэл

?
CC нь эдийн засгийн сөрөг үзэгдлийн нөлөөн дор хүмүүс хоорондын солилцоо, төлбөрийг хэвийн явгадуулж ингэснээр CC эргэлдэх тухайн бүсийг хямралаас ангид байлгах боломжтой.
# хямрал# төлбөр тооцоо# суваг