Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өрхийн хэрэглээний бүтцийн судалгаа

Ө.Дуламханд

Өрхийн хэрэглээний бүтцийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлын зорилго нь өрхийн хэрэглээний бүтцэд орлогын түвшин хэрхэн нөлөөлдгийг тодорхойлоход оршино. Судалгааны зорилтууд:

  • Хэрэглэгчийн зах зээлийн маркетингийн үндсэн асуудлуудыг судлах,
  • Хэрэглээний бүтцийг тодорхойлох онол, арга зүйг судлах,
  • Хэрэглэгчийн зах зээлийн сегменчлэлийн онолын асуудлуудыг судлах,
  • Хэрэглээн дэхь орлогын түвшний нөлөөллийг тодорхойлох арга зүйг судлах,
  • Монгол өрх гэрийн хэрэглээнд орлогын түвшин хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох.
# өрхийн хэрэглээ# бүтэц# судалгаа