Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа /Орон сууцны зах зээл дээрх хедоник шинжилгээ/

М.Учрал

Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа /Орон сууцны зах зээл дээрх хедоник шинжилгээ/

Гишүүнчлэл

?

Аливаа улс орны хуримтлагдсан капитал, баялгийн дийлэнх нь үл хөдлөх хөрөнгө, тэр дундаа иргэдийн эзэмшдэг орон сууц байдаг. Тиймээс энэ баялгийн үнэ хэрхэн өөрчлөгдөхийг тухайн баялгийн эзэд төдийгүй эдийн засгийн бодлого боловсруулагчид анхааралтай ажигладаг. Ялангуяа эдийн засаг эгзэгтэй байгаа үед үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд гарч буй өөрчлөлтөөс их зүйл хамаарна.

# орон сууцны үнэ# судалгаа