Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа /Улаанбаатар хотын жишээн дээр/

Ц.Дэлгэрцэцэг

Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа /Улаанбаатар хотын жишээн дээр/

Гишүүнчлэл

?

Улаанбаатар хотын орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг судлах, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, тэдгээрийн нөлөөллийг тодорхойлоход чиглэгдэнэ.

# орон сууцны үнэ# эдийн засаг