Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Шилжилтийн эдийн засагтай улс орны инфляци болон валютын ханшны хамаарал (SVAR загвар)

Г.Азжаргал

Шилжилтийн эдийн засагтай улс орны инфляци болон валютын ханшны хамаарал (SVAR загвар)

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь ам.доллартай харьцах ханшны өөрчлөлтийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг тодорхойлоход оршино. Энэ хүрээнд дараах дэд зорилтуудыг тавьсан.

# Шилжилт# эдийн засаг# улс төр# инфляци