Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Шингэрүүлсэн авто газын эдийн засгийн хэрэглээ

Г.Баасанхүү

Шингэрүүлсэн авто газын эдийн засгийн хэрэглээ

Гишүүнчлэл

?

Шингэрүүлсэн авто газны эдийн засгийн нөлөөллийг тогтоох болон хэрэглэгчийн судалгаа хийх.

Зорилтууд

  • Авто газны ач холбогдлийг судлах
  • Газан авто машины ач холбогдлийг судлах
  • Авто газны импортыг макро түвшинд судлах
  • Авто газны байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг судлах
# авто газ# эдийн засаг# хэрэглээ