Үндсэн хөрөнгийн ашиглалт түүний үр ашгийн шинжилгээ

С.Айман

Үндсэн хөрөнгийн ашиглалт түүний үр ашгийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Витафит Инвест ХХКомпани болон Монфрэш шүүс ХХК —ийн үндсэн хөрөнгө түүний ашиглалтын өгөөж, тэдгээрт нөлөөлж байгаа хүчин эүйлсийг судалж, цаашид нөөцийг эохистой ашиглах арга эамыг хайн илрүүлэх.
# хөрөнгө# ашиглалт