Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Валютын ханш монголын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

И.Алтанцэцэг

Валютын ханш монголын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Гишүүнчлэл

?

Валютын ханш эдийн засгийн макро түвшинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судлан тодорхойлж, ханшны бодлогод нөлөөлөх хамаарлыг тодорхойлоход оршино.

# эдийн засаг