Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Валютын ханшны тооцоолол

Б.Ганбаяр

Валютын ханшны тооцоолол

Гишүүнчлэл

?

Валютын арилжааны эрсдэлийг бууруулах хамгийн оновчтой аргыг танилцуулах. Монгол Улсын Төгрөгийг америкын доллартай харьцуулсан ханшны мэдээг олж авч түүн дээрээ үндэслэн уг процессыг тайлбарлаж чадахуйц функц гаргаж авах, загвартаа үндэслэн прогноз хийхэд бидний зорилго оршино.

# төгрөгийн зах зээл# эдийн засаг# хувьсгал