Цэнхэр эдийн засгийн тулгамдсан асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ

Д.Шинэзаяа

Цэнхэр эдийн засгийн тулгамдсан асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Дэлхийн эдийн засгийн томоохон бүрдүүлэгч болох цэнхэр эдийн засгийг сайн хөгжүүлэх нь ямар ач тустай болон цэнхэр эдийн засаг нь өнөө үед хэр их ач холбогдолтой болох, дэлхийн макро эдийн засагт ямар хувь нэмэр оруулдаг болохыг тогтоох, тулгамдаж буй асуудал, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх аргыг улс орнуудын цэнхэр эдийн засгаа хөгжүүлж буй арга барил дээр үндэслэн дүн шинжилгээ хийж, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоход оршино.
# эдийн засаг# тулгамдсан