Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өрхийн мөнгөн хуримтлалд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн эконометрик шинжилгээ

Э.Гантулга

Өрхийн мөнгөн хуримтлалд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн эконометрик шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Өрхийн аж ахуйн эдийн засан оролцож байгаа байдал дээрх орчилоос харагдаж байна. Өрхийн аж ахуйн орлого нь хэрэглээ, хадгаламж болон хуваагдаж байна. Хэрэглээ нь бүгээгдэхүукий зах зээл рүү очиж байна.

# эдийн засаг# хэрэглээ