Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Санхүүгийн шинжилгээний програм

Д.Дагвасүрэн

Санхүүгийн шинжилгээний програм

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү ажлаар бизнесийн байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд шинжилгээ хийх,үнэлэлт дүгнэлт згөх зорилготой программ хангамжийг боловсруулсан бөгөөд хэрэглэгчдэд ашиглахад ойлгомжтой хэлбэрээр зрограмчилсан болно.

# програм