Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан зээл олгох асуудалд

М.Төмөртогоо

Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан зээл олгох асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсад Арилжааны банкны ашгийг нэмэгдүүлэх гол зүйл бол зээл бөгөөд эдгээр зээлүүдийн нэг нь үл хөдлөх хөрөнгийн зээл юм. Банк үл хөдлөх хөрөнгийг эргэлтэнд оруулахын тулд, үл хөдлөх хөрөнгийг зээл хэлбэртэй шинэ бүтээгдэхүүн болгон гаргаж байдаг. Үл хөдлөх хөрөнгийн зээл гаргасанаараа үл хөдлөх хөрөнгө маань бодитойгоор байгаа боловч банкиндаа цаанаа эргэлтэнд орж байдаг үнэт зүйл болж байдаг.

# хөрөнгө барьцаалсан зээл# Арилжааны банк