Валютын хөрвөх чадвар эдийн засагт нөлөөлөх нь

С.Оюунчимэг

Валютын хөрвөх чадвар эдийн засагт нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?

Уг сэдэв нь үндэстний хэмжээний асуудал учраас ихэвчлэн Монгол банк судалгааны ажлыг эрхлэн явуулдаг. Ажлын тайланг судалгааны хэсэгт оруулав. Судалгаагаа статистакийн тоо баримтанд тулгуурлан индукцийн аргаар дүгнэлээ.

# эдийн засаг# судалгаа