Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бондын хүү, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Б.Цэрэндулам

Бондын хүү, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Гишүүнчлэл

?

Уг судалгааны ажлыг хийснээр Засгийн газрын бондын хүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тогтоож, улмаар таамаглал хийх зорилготой.

# санхүү# менежмент# бонд