Давхар даатгалаар гадагшлах мөнгөн урсгалын шинжилгээ

Ш.Пүрэв

Давхар даатгалаар гадагшлах мөнгөн урсгалын шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монголын даатгалын зах зээл болон гадагшлах давхар даатгалын хураамжийг судалж, монголын даатгалын зах зээлд тохирохоор ашигтай байдлыг судлах зорилготой.
# даатгал# мөнгөн урсгал