Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөрөнгийн зах зээлд үзүүлэх эдийн засгийн хүчин зүйлсийн нөлөө

Б.Алтанзүчи

Хөрөнгийн зах зээлд үзүүлэх эдийн засгийн хүчин зүйлсийн нөлөө

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ерөнхий зорилго нь Монголын хөрөнгийн зах зээл ба макро эдийн засгийн хүчин зүйлсийн хоорондын хамааралыг судлахад чиглэгдэнэ. Үнэт цаасны зах зээлд макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд голлох нөлөөтэй байдаг. Энэ ч утгаараа олон судлаачид макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтөөс бий болсон үнэт цаасны зах зээлийн тогтворгүй байдал, тэдгээрийн хоорондын харилцан хамаарлыг судалсан байдаг.

# зах зээл# эдийн засаг