Хог, хаягдлын ангилан боловсруулах төсөл
(1)

М.Отгонжаргал

Хог, хаягдлын ангилан боловсруулах төсөл

Гишүүнчлэл

?

Одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээгээр хоногт 1100- 1300 мЗ буюу 800-1000 тн хуурай хог хаягдал гардаг бөгөөд эх үүсвэр бүтцийн хувьд нийт хогны 1.50 хувь нь ахуйн, 2.3% нь үйлдвэр, албан байгууллагын 3.2% нь, бусад төрлийн хог хаягдал эзэлдэг. Үлдсэн хуьийг нь шатамхай чанартай хог эзэлж байна.

# дахин боловсруулалт