Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын гадаад өр ба валютын ханшны Overshooting

Э.Хүслэн

Монгол улсын гадаад өр ба валютын ханшны Overshooting

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго Overshooting-r тодорхойлох ба түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийг тодорхойлох явдал юм. Валютын ханшны Overshooting талаарх санааг анх эдийн засагч Rudi Dombush анх боловсруулсан бөгөөд энэ нь харьцангуй шинэ гарч ирсэн ойлголт юм. Энэ нь хүлээлтээс болоод тэнцвэрт байгаа валютын ханшны гүвшингээс дээгүүр байх ханшын тэнцвэрийг хэлнэ.

# монгол улс# Валют# ханш