Монголын хөрөнгийн биржийн ТОП 20-ос багц бүрдүүлэх нь

Э.Золбоо

Монголын хөрөнгийн биржийн ТОП 20-ос багц бүрдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Монголын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь идэвхитэй арилжаалагддаг ТОП 20 индекст багтдаг 20 компаниудаас багц бүрдүүлэх зорилготой.
# арилжаа# хөрөнгө# эдийн засаг