Нээлттэй эдийн засаг дахь макро бодлого

Р.Мөнхтөр

Нээлттэй эдийн засаг дахь макро бодлого

Гишүүнчлэл

?
Нээлттэй том эдийн засгийн нөхцөл байдал өөрлөгдөөд ирэхэд энэ нь бусад эдийн засагт хүчтэй нөлөөлж байдаг. Олон улсын худалдааны эрггэлт маш хүчтэй нэмэгдсэн. Олон улс санхүүгийн зах зээл өргөжсөн явдал юм.
# худалдаа# нээлттэй эдийн засаг