Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Улсын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Б.Эрдэнэжаргал

Улсын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Гишүүнчлэл

?

Улсын хөрөнгө оруулалтанд үр ашгийн шинжилгээ хийж, бусад улсын хөрөнгө оруулалтын туршлагатай харьцуулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлохыг зорилоо.

# хөрөнгө оруулалт # үр ашиг