Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Валютын ханшийг богино хугацаанд таамаглах нь

Б.Одгэрэллхам

Валютын ханшийг богино хугацаанд таамаглах нь

Гишүүнчлэл

?

ARIMA, ARCH, GARCH загвараар валютын ханшийг богино хугацаанд таамаглахыг зорьлоо. Судалгааг Eviews8 программ дээр ARIMA, ARCH,GARCH загваруудаар таамагласан.

# Валют# ханш# таамаглал