Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Зээлжих зэрэглэлд нөлөөлөх макро эдийн засгийн хүчин зүйлс

Э.Баярбаатар

Зээлжих зэрэглэлд нөлөөлөх макро эдийн засгийн хүчин зүйлс

Гишүүнчлэл

?

“Зээлжих зэрэглэлд нөлөөлөх макро эдийн засгийн хүчин зүйлсийг тодорхойлон, түүнд тулгуурлах замаар зэрэглэл ахих боломжийг тодорхойлох”. Зорилт:

  • Зээлжих зэрэглэлийг хэрхэн тогтоодог талаар судлах
  • Зээлжих зэрэглэлд нөлөөлөх макро эдийн засгийн гол хүчин зүйлсийг тодорхойлох
  • Гол хүчин зүйлсэд тулгуурлан зэрэглэл ахих боломжийг тодорхойлох
# зээл # эдийн засаг# макро микро орчин