Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
ААНОАТ-н хяналт шалгалтыг сайжруулах асуудалд

Б.Дамжинжав

ААНОАТ-н хяналт шалгалтыг сайжруулах асуудалд

Гишүүнчлэл

?

ААН-н хяналт шалгалтыг сайжруулснаар төсвийн орлогод аж ахуйн

нэгжээс орох татварын хувь хэмжээ нэмэгдэх боломжийн талаар өөрийн санал дүгнэлтийг гаргах.