Хог хаягдал дахин боловсруулах
(2)

З.Мягмар-Очир Б.ЗолжаргалС.МөнхжаргалЭ.Мөнх-Эрдэнэ

Хог хаягдал дахин боловсруулах

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү төслийн зорилго нь хог хаягдлыг дахин боловсруулан байгаль экологит үзүүлэх сөрөг нөлөөг багасгах, шинэ техник технологийг эх орондоо нэвтрүүлэн, шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, соёлтой хэрэгцээг төлөвшүүлэхэд оршино. Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд хэд хэдэн зорилт гарч ирж байгаа юм.

# дахин боловсруулалт