Хуурай сүүний үйлдвэр

Сэрүүлэг сургууль

Хуурай сүүний үйлдвэр

Гишүүнчлэл

?

Эрүүл ахуйн, техник технологийн өндөр шаардлага хангасан, байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчдийг хангаж, гадагш урсаж буй мөнгөн урсгалын хэмжээг багасгаж, өөрийн орны зах зээлийг чанар сайтай, баталгаат бүтээгдэхүүнээр хангах олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн бүрэн боловсруулсан савалгаат Монгол Хуурай сүүг үйлдвэрлэх явдал болно

# аж үйлдвэрлэл