Оюутны хотхон дахь зоогийн газар байгуулах

Future Masters баг

Оюутны хотхон дахь зоогийн газар байгуулах

Гишүүнчлэл

?

Улс, үндэстэн төдийгүй хот хөдөөгийн нийгэм, соёлын түүхэн хөгжлийн явцад хоол ундааны хэрэглээтэй холбоотой дадал,заншил дэг жаяг бүрэлдэж иржээ. Хоол хийх үйлчлэх хөдөлмөр нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тодорхой үе шатанд төрөлжсөн ажил мэргэжил болж , улмаар эдгээр ажил мэргэжил нь хоолны үйлчилгээний газруудыг байгуулахад хүргэжээ.

# Зоогийн газар