Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сэлэнгэ даршилсан ногооны төсөл

М.БатдэлгэрГ.СоёлмааД.Ууганчимэг

Сэлэнгэ даршилсан ногооны төсөл

Гишүүнчлэл

?

“Монголын хэрэглэгчдийн хүнсний хэрэглээнд зориулан Даршилсан ногоо үйлдвэрлэж, дотоодын зах зээлийн хэрэгцээг хангаж, үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих”

Зах зээлийн хувьд: нийт зах зээлийн 37.51 %-ийг эзлэх боломжтой. /З жил /

Борлуулалт эхний 1 жилийн эхний З сард 0.7 тонн байх ба зах зээл дээр өөрийн бүтээгдэхүүнээ гаргаснаар дараагийн сараас борлуулалтыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

# Төсөл