Жижиг дунд аж ахуй нэгжийн төсөл хэрэгжүүлэх боломжийн судалгаа

Э.Оюундэлгэр

Жижиг дунд аж ахуй нэгжийн төсөл хэрэгжүүлэх боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Дипломын ажлын сэдэвийн хүрээнд Алтантэрэм ХХК-н сүүлийн 2014-2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд харьцааны шинжилгээ хийн тус компанийн хэрэгжүүлэх гэж буй “Karakorum төсөлд” үнэлгээ хийж энэхүү төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэнээр тус компанид эерэг болон сөрөг нөлөөлөх эсэхийг судлах зорилготой.
# төсөл# судалгаа