Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг санхүүжүүлэх арга зам

Б.Энхзаяа

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг санхүүжүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Жижиг дунд үйлвэрлэлийг санхүүжүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.
# Жижиг дунд үйлвэрлэл# санхүү