Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг судлах нь

М.Мягмарсүрэн

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг судлах нь

Гишүүнчлэл

?

Монголын жижиг дунд бизнесийн байгууллагын өнөөгийн чиг хандлагыг судлан тэдгээрт тулгамдаж буй гол саадуудын нэг болох чавдарлаг хүний нөөцийг шилж сонгох, түүнийг идвэхижүүлэх, сургах гэх мэт хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг оновчтой хийснээр бизнес эрхэлэхэд гарцыг тодорхойлоход оршино.

# жижиг дунд үйлдвэрлэл# хүний нөөц