Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Арилжааны банкны зээлийн багцын эрсдлийг тооцох нь

Б.Хэрлэн

Арилжааны банкны зээлийн багцын эрсдлийг тооцох нь

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны зорилго: Дараах асуултуудад хариулт олохоор зорилгыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. Монголын банкны системнйи зээлийн эрсдэлд багцын эрсдлийн хамаарал

2. МРТ загвар ашиглан банк тус бүрийн зээлийн багцад дүгнэлт хийх

# Арилжааны банк# зээл # эрсдэл