Цэцэрлэгийн гал тогоог стандартын дагуу сайжруулах төсөл

М.Рэгзэдмаа С.ДэлгэрмааБ.ПүрэвсүрэнЭ.Сүхээ

Цэцэрлэгийн гал тогоог стандартын дагуу сайжруулах төсөл

Гишүүнчлэл

?

Стандартьш шаардлага хангахгүй тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаагаа явуулснаар хүүхдийн эрүүл мэнд халдварт өвчлөл зэргийг арилгахад гал тогоо нь чухал үүрэгтэй байдаг. 1978онд нийслэлийн 85-р цэцэрлэг байгуулагдсан .Байгуулагдсан цагаас өдийг хүртэл тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт хийгдээгүй. Тоног төхөөрөмжүүд элэгдэж шаардлага хангахгүй болж стандартьш бус байдаг. Үүнийг стандартьш дагуу сайжруулахад төслийн үндэслэл оршино.