Дижиталчлал, түүний эдийн засгийн хөгжилд үзүүлж буй нөлөө

О.Бадамцэцэг

Дижиталчлал, түүний эдийн засгийн хөгжилд үзүүлж буй нөлөө

Гишүүнчлэл

?
Дижиталчлал, түүний үйл явц, чиг хандлагыг тодорхойлж, БНХАУ-ын эдийн засгийн хөгжилд дижиталчлалын үзүүлж буй нөлөөллийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, хөгжлийн нууцыг тодорхойлох, өөрийн улсад нэвтрүүлэх боломж, гарцыг судалж, санал-зөвлөмж боловсруулахыг зорьсон болно.
# дижиталчлалын хөгжил# хуавэй# али баба# хиймэл оюун ухаан