Эдийн засгийн хориг арга хэмжээ олон улсын харилцаанд нөлөөлөх нь

Б.Номинтөгс

Эдийн засгийн хориг арга хэмжээ олон улсын харилцаанд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?
Эдийн засгийн хориг арга хэмжээ улсын дотоод болон улс хоорондын эдийн засгийн харилцаанд хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох зорилготой.
# эдийн засаг# хориг# харилцаа