Гадаад валютын ханшийн эрсдэл компанид хэрхэн нөлөөлдөг вэ

Ц.Аюушжав

Гадаад валютын ханшийн эрсдэл компанид хэрхэн нөлөөлдөг вэ

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны зорилго нь дотоодын аж ахуй нэгж байгууллага тэр дундаа хувьцаат компаний үнэ цэнэд гадаад валютын ханшийн хэлбэлзэл хэр нөлөөтэй байгаа талаар судлахад оршино.
# гадаад валют# ханш