Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Газар зүйн байршил ба эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлыг тодорхойлох нь

Ж.Шижиртуяа

Газар зүйн байршил ба эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлыг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлсүүдийг тодорхойлохын зэрэгцээ тухайн улсын газар зүйн байршилын эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлоход судалгааны зорилго оршино.

# газар зүй# байршил# эдийн засаг