Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Инкотермс нөхцлийг гэрээнд тусгах нь

Д.Жавхлан

Инкотермс нөхцлийг гэрээнд тусгах нь

Гишүүнчлэл

?

Монголын гадаад худалдаанд уламжлагдан хэрэгдэгдэж ирсэн франк-хил, CIF DAF FOB нөхцлөөс өөр бүлэг хийгээд нөхцлийг гэрээ хэлцэлд тусгах, түүний давуу талыг ашиглах, улмаар худалдааны үр ашгийг тооцох, нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэх болно

# мэдээлэл