Студийн төсөл

Б.Мондоон

Студийн төсөл

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү студийг байгуулснаар монгол улсад хийгдэж байгаа клип, рекламыг шинэ урсгалруу оруулахорр зорилоо. Монгол улсад клип, реклам ихээр хийгдэж байгаа ч хямд үнтэй халтуурны муу клип, реклам, нэвтруулгүүд ихсэж байна. Энэ рекламнуудыг багсгах зорилго өмнөө тавьлаа. Өнөөгийн үсрэнгүй хөгжилтэй орнуудын клип, рекламууд нь маш их хурдацтай ургашлаж улам сайжирч байна. Реклам, клипний чанарыг сайжруулан Монголын студын хөгжилд бага ч гэсэн хувь нэмэр оруулахаар энэхүү студын төслийг бэлтгэв.

# Студи