Төслийн үнэлгээ, санхүүгийн төлөвлөлт

Н.Хаш-Эрдэнэ

Төслийн үнэлгээ, санхүүгийн төлөвлөлт

Гишүүнчлэл

?
Сүүний уургийн үйлдвэрлэлийн түүхий эд болох казейн үйлдвэрлэх явцад маш их хэмжээгээр хаягдаж буй шар сүүг ашиглан нэмүү өртөг шингэсэн, импортыг орлох, экспортыг дэмжих шар сүүний цэвэр уураг болох амин хүчил, пептид үйлдвэрлэх “Шар сүүний уураг” –ийн төсөл боловсруулах.
# төсөл# санхүү# төлөвлөлт