Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үндэсний орлого ба гадаад худалдааны хоорондын хамаарлын эмпирик шинжилгээ

П.Отгонсүрэн

Үндэсний орлого ба гадаад худалдааны хоорондын хамаарлын эмпирик шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү сэдвийн хүрээнд Монгол улсын гадаад худалдааны үзүүлэлтүүд болон ДНБ-ий хооронд урт болон богино хугацаанд тогтвортой хамаарал байгаа эсэхийг судалж, ямар хамааралтай байгааг тодорхойлохыг зорилоо.

# орлого зарлага# гадаад худалдаа# шинжилгээ