Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эдийн засаг

Э.Оюун-Эрдэнэ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эдийн засаг

Гишүүнчлэл

?

Дэлхийн улс орнуудын хөгжил нэмэгдэхийн хэрээр түүнтэй холбогдох сөрөг үр дагаврууд нэмэгдсээр байдаг билээ. Ямарваа нэгэн үйл явдал бүрт алдагдсан боломжийн өртөг байдагтай мөн адил хүн төрөлхтөн хөгжлийн энэ өндөр түвшинд хүртлээ маш олон зүйлсийг золиос болгосон байдаг тухай бид байнга сонсож бас уншиж байдаг. Тэдгээр “хохирсон” зүйлсийн хамгийн эхэнд байгаль орчны асуудал тавигдана.

# уур амьсгал# эдийн засаг