Зах зээлд шинэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх нь

А.Энхтүвшин

Зах зээлд шинэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох хэрэгцээ шаардлагын үндсэн дээр алое жүүсийг монголд борлуулах, үйлдвэрлэх, боломжийг судлахыг зорилоо.
# зах зээл# эдийн засаг