Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
15-17 насны сурагчдын хурдны чанарыг хөгжүүлэх арга зүйн үндсэн, бие бялдрын хөгжил

Бидолдойн Аманбек

15-17 насны сурагчдын хурдны чанарыг хөгжүүлэх арга зүйн үндсэн, бие бялдрын хөгжил

Гишүүнчлэл

?

Сурагчдад биеийн тамирын боловсрол цогц чадамж эзэмшүүлэх ажлын бодит үр дүн нь тэдний бие бялдрын хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтээр тодорхойлогдоно. Сурагчдын бие бялдрын хөгжлийн нэн чухал үе нь 15-17 насны өсвөр үе билээ. Иймээс бид энэ насны сурагчдын бие бялдрын хөгжлийг судлах шаардлага урган гарсан болно.

# аварга