Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Боловсролын байгууллагын бүтээмж чанарыг дээшлүүлэх арга зам

Г.Туяацэцэг

Боловсролын байгууллагын бүтээмж чанарыг дээшлүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?

Боловсрол нь биө хүний хөгжил, түүний амьдрал, үйл ажиллагаанд болон нийгмийн хөгжилд шийдвэрлэх үүрэгтэй хүчин зүйлс болохыг хүн төрөлхтөн одоо нэгэн утгаар бүрэн дүүрэн хүлээн зөвшөөрдөг болсон.

# боловсролын шинэчлэл# Боловсрол# зан соёл# хүний хөгжил