Хүүхэлдэйн заслын арга техникийг бүлгийн сургалтад ашигласан нь
(1)

Л.Нарангоо

Хүүхэлдэйн заслын арга техникийг бүлгийн сургалтад ашигласан нь

Гишүүнчлэл

?
6-18 насны хүүхдийн стресс болон түгшүүрийн төвшинг хүүхэлдэйн заслын арга техникүүдийг ашиглан бууруулах зорилгоор зорилтот бүлэгт судалгаа хийн хүүхдийн стресс, түгшүүрийн чиглэлээр сэтгэл зүйн зөвлөгөө заслын аргачлалыг боловсруулан зөвлөмж гаргана.
# хүүхэлдэй# арга техник# сургалт