Оюутны хөгжлийн төв байгуулах

Г.ПүрэвсүрэнБ.Цогт-ЭрдэнэБ.ДоржгочооГ.Олзбаяр

Оюутны хөгжлийн төв байгуулах

Гишүүнчлэл

?
“Оюутны зөв хооллолтын дэглэм” судалгааны хүрээнд оюутнуудын өдөр тутамд байнга хэрэглэдэг хоол хүнс, түүний ач холбогдол, бие организмд үзүүлдэг эерэг болон сөрөг нөлөө, үүнтэй холбоотой эрдэмтэд судлаачдын судалгаа, түүнд тулгуурласан зөвлөмж, зөв хооллолтын дэглэм зэргийг оруулсан болно.
# оюутны хөгжил# байгуулах